Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỚ CHẺ

phá huỷ đứt vỡ nhỏ do ứng lực cơ học tạo thành những khe nứt gần như song song trong các đá phân lớp, thường phân bố dày bên cánh các nếp uốn hoặc đứt gãy.