Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CLAC

(địa chất), số biểu thị hàm lượng trung bình của một nguyên tố hoá học trong các loại đá tạo nên vỏ Trái Đất, trong khí quyển, thuỷ quyển toàn bộ Trái Đất và trong các vật thể vũ trụ. Tính bằng đơn vị khối lượng, số gam trên tấn (g/t) hoặc bằng tỉ lệ phần trăm các nguyên tử. Gọi theo tên nhà địa chất Hoa Kì Clac (F. W. Clark).