Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ KIẾN TẠO - MACMA

thời gian hoạt động kiến tạo và macma có liên quan với nhau và có định hướng ở các đai động, kể từ lúc phát sinh các địa máng tới lúc biến thành miền uốn nếp, kể cả sự cố kết và cho tới khi kết thúc các quá trình kiến tạo, macma (xt. Chu kì kiến tạo).