Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỚ NỨT

tính chất phá huỷ phân cách đá thành những mặt nứt vỡ tại chỗ. TN có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau tạo nên như do lực kiến tạo, trọng lực, tác dụng co rút của khối macma khi nguội đi, do phong hoá, vv.