Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỐNG LÒ

công việc chống đỡ các hầm ngầm hay lò nhằm bảo vệ chúng khỏi bị sập đổ do áp lực mỏ và giữ cho đất đá không bị rơi xuống. Tuỳ theo điều kiện địa chất, áp lực mỏ, thời gian tồn tại và công dụng của lò mà quyết định phương pháp và vật liệu CL cho phù hợp. Vật liệu CL có thể là gỗ, kim loại, gạch, bê tông, bê tông cốt thép hoặc vật liệu hỗn hợp (kết hợp nhiều vật liệu với nhau). Nếu lò tồn tại trong một thời gian ngắn thì nên CL bằng vật liệu rẻ tiền hay bằng vì chống di động để có thể dùng lại được nhiều lần. Nếu hầm lò tồn tại lâu dài và cần đáp ứng yêu cầu đặc biệt (như hầm ngầm thuỷ điện) thì phải đổ bê tông cốt thép toàn bộ xung quanh tiết diện hầm.