Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐT THÂN GIẾNG

 kết cấu lắp đặt trong thân giếng mỏ dùng để đảm bảo việc di chuyển các thùng nâng (goòng, thùng kíp, thùng cũi), bố trí cầu thang cho người lên xuống, lắp đặt các đường ống, vv. CTG có thể là tạm thời (khi xây dựng mỏ) và cố định. Vật liệu dùng làm CTG là kim loại, gỗ, bê tông cốt thép. CTG gồm có các xà ngang (dầm chịu lực nằm ngang chôn chặt vào thành giếng), thanh dẫn hướng trục tải, vv.

 


Cốt thân giếng (sơ đồ)

1. Thanh dẫn hướng trục tải;

2. Xà ngang; 3. Thùng nâng;

4. Thân giếng; 5. Cầu thang