Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CRYPTÔZÔI

(cg. Ẩn sinh), 1. Liên giới cổ nhất trong thang địa tầng quốc tế, bao gồm các giới Ackêôzôi, Palêôprôtêrôzôi, Mêzôprôtêrôzôi và Nêôprôtêrôzôi. Đôi khi được dùng để chỉ chung các hệ tầng tiền Cambri.

2. Nhóm các niên đại đầu tiên trong lịch sử phát triển địa chất của Trái Đất, bao gồm các đại Ackêôzôi, Palêôprôtêrôzôi, Mêzôprôtêrôzôi và Nêôprôtêrôzôi. Đó là thời kì mà thế giới hữu cơ mới phát sinh và dần dần phát triển trong biển, chủ yếu bao gồm sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc vỏ hoặc bộ xương cứng, có thể bảo tồn dưới dạng hoá thạch. Chỉ đến Nêôprôtêrôzôi mới xuất hiện những dạng có vỏ cứng.