Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO

chuyển động có nguồn gốc nội lực dẫn đến sự dịch chuyển vỏ Trái Đất, đúng hơn là sự di chuyển của thạch quyển làm biến dạng và biến đổi thế nằm, tính chất vật lí và thành phần vật chất của các đá. CĐKT thường diễn ra trên quy mô khu vực lớn (hàng nghìn kilômét) và trải qua thời gian lâu dài (hàng triệu, hàng trăm triệu năm).