Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN VÔI

trầm tích bùn chứa nhiều thành phần vôi (trên 30% canxi cacbonat), chủ yếu thành tạo ở đáy biển khơi. Thành phần vôi chủ yếu có nguồn gốc sinh vật (xác vỏ trùng lỗ, vụn san hô, vv.), cũng có một số ít có nguồn gốc hoá học. Càng gần bờ, tỉ lệ vôi càng giảm trong BV, do lượng vật chất lục nguyên tăng.