Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN NÚI LỬA

 trầm tích mịn dưới đáy biển sâu, chứa nhiều tro núi lửa, màu xám, xám đen đến đen.