Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN KHOÁNG

hỗn hợp khoáng sản đã được nghiền mịn (nhỏ hơn 0,5 mm) với nước trước lúc tuyển. Trong trường hợp khai thác bằng sức nước cũng thu được BK.