Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN HỮU CƠ

 trầm tích bùn do các sản phẩm vụn phá huỷ từ xác, xương sinh vật và các sinh chất. Phổ biến nhất trong các BHC là bùn vôi, bùn trùng cầu, bùn điatome... ở đáy biển; bùn saprôpen (do sự huỷ hoại của thực vật bậc thấp) trong các hồ.