Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÈN LÒ

    lấy đất đá lấp đầy các khoảng trống trong lòng đất do việc khai thác khoáng sản tạo nên. Nếu CL toàn bộ thì lấp đầy toàn bộ thể tích khoảng (trống) đã khai thác. Nếu CL từng phần thì chỉ lấp đầy một phần khoảng đã khai thác (lấp thành dải hay thành lớp). Theo phương tiện vận chuyển và rải vật liệu chèn vào khoảng đã khai thác, chia ra: CL bằng sức nước dùng dòng nước có áp suất đưa vật liệu rắn như cát, đá nghiền, xỉ hạt vào; CL bằng khí nén; CL bằng cơ giới, để cho vật liệu tự chảy vào hay bằng phương pháp thủ công. Áp dụng CL để điều khiển áp lực mỏ, giảm tổn thất khoáng sản trong lòng đất, ngăn ngừa hiện tượng cháy dưới mỏ hầm lò, làm giảm sự biến dạng của mặt đất.