Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁ VÂY TIA

(Actinopterygii), phân lớp cá xuất hiện từ kỉ Đêvôn và gồm hầu hết các loài cá xương hiện đang sống. Ba bộ chính của CVT là cá sụn xương, cá xương và cá toàn xương. Đặc điểm chung của chúng là xương vây mọc theo dạng toả tia.