Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỜI ĐẠI ĐỊA HOÁ

giai đoạn lịch sử địa chất được đặc trưng bởi sự tích tụ trong đá một loại nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố hoá học nào đó, chủ yếu hình thành các mỏ của những nguyên tố đó với loại hình mỏ và thành phần nhất định (vd. trong thời đại Tiền Cambri, các hệ tầng quăczit sắt phát triển rất rộng rãi).