Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂU ĐỒ HOA HỒNG

đồ thị trong địa chất học, thống kê hướng phân bố của các yếu tố định hướng như các cấu tạo nhỏ và phân tán (vd. phương của khe nứt, góc dốc của khe nứt...) của khu vực nghiên cứu. Thường được áp dụng đối với việc nghiên cứu thống kê các khe nứt phân bố trong một bề mặt hoặc không gian nhất định. BĐHH cũng được dùng cho các trường hợp cần thống kê, tìm ra hướng chủ đạo của một yếu tố định hướng bất kì (vd. thống kê tìm hướng gió chính của một khu vực).