Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIẾN TINH

thành tố đứng sau một thuật ngữ địa chất học chỉ kiến trúc của đá biến chất. Vd. đá pocphia sau khi bị biến chất có kiến trúc ban BT, cát kết bị biến chất thành quaczit có kiến trúc hạt BT.