Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIẾN DƯ

 tiền tố chỉ kiến trúc còn sót lại của đá ban đầu, sau khi đã bị biến chất [x. Biến chất (địa chất)] và tái kết tinh ở trạng thái cứng. Vd. đá granit đã bị biến chất thành đá gơnai nhưng vẫn còn sót lại kiến trúc granit; trong trường hợp như vậy có thể nói: gơnai có kiến trúc BD granit.