Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIẾN DẠNG CỦA NỀN CÔNG TRÌNH

chuyển vị thẳng đứng, nghiêng hoặc nằm ngang của đất đá thuộc nền công trình do chúng bị nén chặt hoặc phá hoại kết cấu dưới tác dụng của tải trọng công trình và của các nhân tố khác nhau. Phân biệt các biến dạng thẳng đứng: lún do nén chặt dưới tác dụng của tải trọng công trình (trong một số trường hợp, còn của trọng lượng bản thân đất đá), không làm biến đổi cơ bản kết cấu của chúng; lún sập do nén chặt dưới tác dụng của ngoại tải, trọng lượng bản thân đất cùng những tác động khác (tẩm ướt đất có tính lún sập, tan băng trong đất đóng băng, vv.), làm thay đổi cơ bản kết cấu của đất; sụt lún - biến dạng mặt đất do khai thác khoáng sản, thay đổi điều kiện địa chất thuỷ văn. Khi tính toán biến dạng của nền, phải xét đến kích thước móng trong mặt bằng, hình dạng móng và độ sâu đặt móng, các đặc trưng cơ - lí của đất thuộc các lớp trong phạm vi tầng chịu nén. Tính toán nền theo biến dạng được tiến hành theo điều lệ S hay Sc-p, trong đó, S là trị số độ lún tính toán ra; Sc-p – trị số độ lún cho phép giới hạn trong quy phạm.