Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN TIẾN

 hiện tượng biển tràn sâu vào lục địa, vượt xa ranh giới đường bờ cũ. Nguyên nhân do lục địa lún chìm, cũng có khi do khối lượng nước đại dương tăng (kì băng tan trong thời kì băng hà). Hiện tượng BT xảy ra nhiều trong lịch sử địa chất. Có thể nhận biết qua nghiên cứu cổ địa lí, nghiên cứu sự biến đổi các lớp đá trầm tích. Khi có lớp đá trầm tích biển phủ trên trầm tích lục địa, khi các lớp đá thay đổi từ thô sang mịn theo trình tự từ dưới lên, thì đó là dấu hiệu của quá trình BT trong lịch sử địa chất.