Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN THẲM

 vùng biển và đại dương có độ sâu 3.000 - 6.000 m, độ sâu này ứng với đáy nhiều đại dương, ánh sáng không xuyên tới được. Sinh vật BT có tính thích nghi đặc biệt với điều kiện thiếu ánh sáng và áp suất cao. Trầm tích đáy là các loại bùn sinh vật, bùn đỏ đại dương, bùn núi lửa.