Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN SÂU

 vùng biển có độ sâu hơn vùng thềm lục địa, sâu từ vài trăm đến vài nghìn mét, ứng với vùng sườn lục địa. Nghèo sinh vật đáy, trầm tích đáy phổ biến là các loại bùn sét, bùn vôi và bùn sét vôi.