Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤN TÂM

(cg. tâm động đất), hình chiếu của chấn tiêu động đất lên mặt đất.