Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN RÌA

 biển nằm giữa lục địa và một cung đảo hoặc một vùng biển nông, do đó BR lưu thông tự do với đại dương, như biển Nhật Bản, biển Ôkhôt, Biển Đông. Về cấu trúc địa chất, BR ứng với cấu trúc rìa lục địa, sát với hố sâu đại dương, nơi có cấu trúc Beniôp (x. Kiến tạo mảng).