Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN NÔNG

 vùng biển có độ sâu không quá 200 m, thường ứng với vùng thềm lục địa. Vùng biển này thường giàu sinh vật đáy, trong trầm tích đáy có nhiều vật liệu được đưa từ lục địa tới.