Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIÊN ĐỘ ĐỨT GÃY

(tk. biên độ dịch chuyển), khoảng cách di chuyển tương đối của một điểm sau khi xảy ra đứt gãy. Thường phân ra các loại BĐĐG: biên độ dịch chuyển thật, biên độ dịch chuyển thẳng đứng, biên độ dịch chuyển nằm ngang, biên độ dịch chuyển địa tầng (xt. Đứt gãy).