Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CATAZIA

tên gọi một lục địa cổ tồn tại từ đại Cổ sinh đến Pliôxen, bao gồm phần Đông Nam Trung Quốc, Đông Dương, quần đảo Malay (Malay) và Xôngđơ (Sonde).