Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỜ MỎ LỘ THIÊN

tập hợp các tầng nằm cùng một phía của mỏ. Chia ra bờ dừng (không dịch chuyển trong quá trình khai thác) và bờ làm việc (dịch chuyển trong quá trình khai thác) ở hai đầu mỏ. Các tầng của bờ dừng dùng làm đường vận tải (tuỳ theo hệ thống vận tải đã lựa chọn) và để bảo vệ an toàn cho các tầng dưới và sự ổn định của bờ mỏ. Các tầng của bờ làm việc trực tiếp phục vụ khai thác mỏ. Tại đây người ta bố trí các thiết bị khai thác và vận chuyển đất đá hay khoáng sản từ gương tầng ra. Phải xác định góc dốc ổn định của bờ mỏ phù hợp với cấu tạo địa chất ở bờ mỏ, tính chất cơ lí đất đá, điều kiện địa chất thuỷ văn cũng như kĩ thuật khai thác trong mỏ, nhằm giữ ổn định lâu dài cho bờ mỏ không bị sụt lở.

 


Bờ mỏ lộ thiên

Sơ đồ mặt cắt: 1. Bờ dừng; 2. Bờ làm việc; b > j