Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỜ DỪNG

(tk. bờ tĩnh, bờ không công tác), bờ mỏ lộ thiên trên đó không tiến hành việc khoan nổ và xúc bốc. Trên BD, có thể bố trí đường giao thông giữa mỏ và các công trình trên mặt đất. Còn có BD tạm thời, trên đó hoạt động ở mỏ ngừng một thời gian, sau đó được khôi phục lại.