Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AURIPICMEN

(A. auripigment; L. aurum – vàng, pigmentum – màu; cg. thư hoàng), khoáng vật thuộc lớp sunfua - As2S3. Hệ đơn nghiêng. Tập hợp hạt, bột, dạng ống, dạng thận, dạng quả lê. Màu vàng chanh, vàng da cam. Độ cứng 1,2 - 2; khối lượng riêng 3,5 g/cm3. Gặp trong các mỏ nhiệt dịch nhiệt độ thấp, thường đi cùng với reanga, thần sa và antimonit. Tìm thấy trong mỏ Thần Sa (Thái Nguyên).