Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÓNG RÂM ĐỘNG ĐẤT

một vùng trên Trái Đất không có sóng động đất truyền đến khi động đất xảy ra. Sự xuất hiện của BRĐĐ có liên quan với các đặc tính vật lí, hoá học, cấu trúc vật chất trong Trái Đất. Sóng địa chấn (sóng dọc) từ manti qua nhân (ranh giới ở độ sâu 2.900 km) và từ nhân qua manti sẽ bị khúc xạ lệch đi một góc nhất định. Kết quả là nếu tâm động đất ở vị trí 0o thì trong quãng từ 105o đến 142o sẽ không có sóng động đất truyền đến mặt đất. BRĐĐ thể hiện bóng của nhân Trái Đất lên mặt đất.