Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAIKALI

chuyển động kiến tạo xảy ra vào cuối Tiền Cambri đến đầu Cambri (khoảng 575 triệu năm về trước), làm cho một phần vỏ Trái Đất uốn nếp tạo thành các núi uốn nếp ở khu vực Đông Xaian (Sajan), Pribaikalie (Pribajkal’e), bán đảo Arập và một số nơi khác. Ở Việt Nam, một số nhà địa chất cho rằng chuyển động B biểu hiện trong khu vực tây Bắc Bộ, tây Nghệ An, tây Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng.