Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÓC ĐẤT ĐÁ

công việc tách đất đá nằm trên và xung quanh vỉa khoáng sản khi khai thác mỏ lộ thiên. Là một quá trình sản xuất gồm khoan nổ mìn (nếu gặp đá cứng), xúc bốc, vận chuyển và thải đất đá vào bãi thải. Để có tuyến khai thác khoáng sản đầu tiên, BĐĐ là biện pháp cơ bản để duy trì và mở rộng quy mô khai thác.