Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ALUMINSILICAT

(A. aluminumsilicate; cg. alumosilicat), nhóm khoáng vật tạo đá thuộc lớp silicat, rất phổ biến trong vỏ Trái Đất. Trong thành phần A nhất thiết phải có mặt các nguyên tố nhôm và silic với vị trí giống nhau trong mạng tinh thể. Ngoài ra, còn có thể có các nguyên tố kim loại khác như kali, natri, liti, bari, vv. Các A thường gặp là fenpat, mica, đisten, vv.