Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ALIT

(A. allite), sản phẩm phong hoá, chủ yếu gồm nhôm hiđroxit. Trong điều kiện nhiệt đới Việt Nam, đất A có thể gặp ở độ cao trên 2.000 m.