Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ SINH KHOÁNG

bản đồ được lập trên nền địa chất tinh giản hoặc trên nền kiến tạo thể hiện quy luật phân bố khoáng sản theo không gian và thời gian. BĐSK đầu tiên trên thế giới là bản đồ phần bắc và trung tâm Italia tỉ lệ 1:2.000.000, do Đơ Lônay (De Launay) thành lập, được công bố năm 1906. BĐSK khác bản đồ khoáng sản về nguyên tắc lập và mục đích sử dụng. Có nhiều xu hướng lập BĐSK: lấy nền địa chất hoặc kiến tạo làm cơ sở; dùng nền địa chất giản lược nhưng thể hiện rõ nét hơn các yếu tố khống chế sự tạo khoáng; lấy nền thành hệ - kiến trúc làm cơ sở, vv. BĐSK được lập trên cơ sở tài liệu của các bản đồ địa chất, khoáng sản, kiến tạo, sơ đồ phân vùng kiến trúc - tướng đá, các tài liệu địa vật lí, địa hoá, viễn thám và các tài liệu khác. BĐSK được phân loại tương tự bản đồ địa chất; gồm các loại: khái quát (tỉ lệ 1:5.000.000 - 1:2.500.000); tỉ lệ nhỏ (1:1.000.000 - 1:500.000 và nhỏ hơn); tỉ lệ trung bình (1:200.000 - 1:100.000); tỉ lệ lớn (1:50.000 - 1:25.000). Tuỳ thuộc nội dung và nguồn gốc khoáng hoá được thể hiện, BĐSK phân thành các loại: sinh khoáng tổng hợp, chuyên khoáng, sinh khoáng nội sinh, ngoại sinh, biến chất, vv. BĐSK là cơ sở để định hướng và quy hoạch công tác tìm kiếm - thăm dò khoáng sản trên những diện tích có triển vọng mang quặng đã được phân cấp và phân vùng.