Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT

bản đồ thể hiện các vùng có cùng cường độ động đất, theo thang MSK. Trên BĐPVĐĐ Việt Nam, phân ra 4 cấp: cấp 9 từ Lai Châu đến Thanh Hoá; cấp 8: dọc Sông Hồng, Sông Đà, Sông Cả, ven biển Quy Nhơn - Nha Trang; cấp 7: đông bắc Kon Tum - Sông Ba, vv.; cấp 6 và yếu hơn: các vùng khác. BĐPVĐĐ cần thiết để tính toán xây dựng các công trình kháng chấn.