Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẤT CHỈNH HỢP

 quan hệ tiếp xúc có gián đoạn trong tích tụ trầm tích giữa hai phân vị địa tầng kế tục nhau. Quan hệ này thể hiện rõ ở mặt tiếp xúc giữa hai phân vị địa tầng đó, thường là một mặt bào mòn. Dựa theo thế nằm của các lớp đá gần mặt tiếp xúc của hai phân vị địa tầng, người ta phân ra: BCH góc - khi thế nằm của hai phân vị địa tầng khác nhau về góc phương vị hoặc góc dốc, hoặc cả hai thứ, làm cho mặt lớp đá của hai phân vị cắt nhau theo một góc xác định; BCH ẩn hay BCH địa tầng - khi thế nằm của hai phân vị phù hợp nhau, cho ta ấn tượng là hai phân vị địa tầng nằm chỉnh hợp với nhau, nhưng thực sự đã có thời gian gián đoạn trầm tích trong quá trình thành tạo chúng (Hình a). Mặt đứt gãy cũng là một loại mặt bất chỉnh hợp và được gọi là bất chỉnh hợp kiến tạo (Hình c), vì thế nằm của hai lớp (hoặc phức hệ đá) nằm trên và dưới không khớp nhau, không song song với nhau (Hình b).

 


Bất chỉnh hợp