Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẬC

  (địa chất), đơn vị địa tầng đứng hàng thứ năm trong thang phân loại địa tầng quốc tế và là một phần của thống. Tên của B thường được đặt theo tên địa lí của nơi có mặt cắt chuẩn của B đó. B có thể được chia thành một số đới. Đôi khi người ta dùng tập hợp B như một cấp phân loại phụ gồm vài B và phân B - cấp phân loại cấu thành một B. Xt. Địa tầng học.