Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ CẤU TẠO

thể hiện hình thái và các kiểu cấu trúc của vỏ Trái Đất, nhưng không đề cập tới lịch sử và đặc điểm phát triển của chúng. Muốn thể hiện các cấu tạo sâu, hay các cấu tạo trên mặt, các bề mặt đánh dấu, các vỉa, các thể xâm nhập... có thể sử dụng các đường đẳng trị, các điểm đo cao tuyệt đối. BĐCT các mỏ dầu khí giúp ích cho việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác và tính trữ lượng khoáng sản.