Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG

áp lực phát sinh trong nước chứa ở các lỗ rỗng của đất, khi đất chịu tác dụng của tải trọng (trọng lượng công trình kiến trúc, sự thay đổi ứng suất trong đất do địa chấn, trượt và các quá trình khác). ALNLR có tác dụng kìm hãm quá trình nén chặt đất. Khi một tải trọng tác dụng lên đất, cốt đất tiếp nhận một phần; phần còn lại được nước lỗ rỗng tiếp nhận. Đối với đất bão hoà nước (chỉ có cốt đất, nước lỗ rỗng, không có khí), quá trình nén chặt chỉ có thể xảy ra khi nước thoát ra ngoài và phần tải trọng do nước tiếp nhận giảm dần, chuyển dần sang cốt đất. Tương ứng, ALNLR thoạt đầu tăng nhanh chóng từ 0 đến trị cực đại, sau đó giảm dần đến trị cực tiểu, trị cực tiểu là trị cuối cùng. Tốc độ biến đổi ALNLR phụ thuộc vào độ bền của đất, điều kiện thoát nước, độ lớn của tải trọng tác dụng lên đất, đá.