Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANĐECXƠN I. G.

(Johan Gunnar Anderson; 1874 - 1960), nhà địa chất học và khảo cổ học Thuỵ Điển. Năm 1914, sang Trung Quốc làm cố vấn cho Chính phủ Trung Quốc về dầu mỏ và than. Năm 1924, phát hiện di tích Ngưỡng Thiều (Yangshao), Anđecxơn chuyển sang nghiên cứu khảo cổ học tiền sử Trung Quốc. Theo quan điểm của ông, nền văn hoá Trung Quốc có mối liên hệ nguồn gốc từ những nền văn hoá ở Tây Nam Á vào khoảng 3000 - 1500 tCn. Quan điểm này đã trở nên lỗi thời trước những thành tựu nghiên cứu văn hoá Ngưỡng Thiều. Về sau, Anđecxơn đã tự cải chính quan điểm này và nhấn mạnh rằng Trung Quốc từ văn hoá Ngưỡng Thiều qua triều đại nhà Thương đến ngày nay là sự phát triển liên tục về nhân chủng và văn hoá. Vào cuối những năm 30 thế kỉ 20, Anđecxơn đã đến Việt Nam để điều tra các di tích hậu kì đá mới trong vùng vịnh Hạ Long.