Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÒM MUỐI

cấu tạo nâng cao dạng vòm do các đá chứa muối bị dồn nén và đùn lên. Ở nhân của VM là các nếp uốn phức tạp với các đứt gãy xuyên cắt, tạo thành một dạng cấu tạo đặc biệt (cấu tạo điapia).