Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỂ DẦU VÀ KHÍ

 một miền hay một khu vực rộng lớn sụt lún lâu dài, trong kiến trúc hiện đại của vỏ Trái Đất được lấp đầy bằng những trầm tích có chứa dầu và khí. Các nhà nghiên cứu coi những BDVK là yếu tố cơ bản để phân vùng vỏ Trái Đất và phân chia các BDVK thành ba kiểu: nền, trước núi và giữa núi. Kiểu BDVK miền nền nằm trong các võng nền, BDVK trước núi liên quan với các hố võng nằm giữa miền nền và miền uốn nếp; kiểu BDVK giữa núi nằm trong các hố võng giữa các dãy núi; chúng khác nhau về vị trí, cấu trúc và lịch sử phát triển địa chất. Ở thềm lục địa Việt Nam, có các BDVK: Cửu Long, Nam Côn Sơn, vịnh Thái Lan. Ở bể Cửu Long đã khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ.