Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAN TINH

hạt lớn của tinh thể khoáng vật, nổi trên nền vi tinh hoặc thuỷ tinh trong các đá phun trào. Các đá có BT thường gọi là đá pocphia. Sự có mặt của BT chứng tỏ chúng đã kết tinh sớm, khi macma còn ở trong lò trước khi phun trào ra ngoài.