Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Á SÉT

trầm tích lục địa trẻ, bở rời. Thành phần gồm 30 - 50% các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,01 mm (trong đó khoảng 10 - 30% là những hạt sét nhỏ hơn 0,005 mm) và 50 - 70% hạt vụn lớn hơn 0,01 mm. Hiệu số giới hạn chảy và giới hạn dẻo là 7 - 17. Hàm lượng sét quyết định chỉ số vật lí kĩ thuật của AS.