Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIN

 (địa chất; Ph. pile; cg. bin, chồng cũi) x. Chồng cũi.