Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÓNG ĐỊA CHẤN

sóng đàn hồi truyền trong Trái Đất từ nguồn tự nhiên như động đất, nguồn nhân tạo như nổ mìn. Khi nguồn tác động, sự cân bằng trong môi trường bị phá huỷ và hình thành hai loại sóng đàn hồisóng dọcsóng ngang, kí hiệu là P và S. Sóng dọc dao động theo phương truyền sóng, còn sóng ngang dao động vuông góc với phương truyền. Tốc độ truyền sóng trong các loại đá không giống nhau. Tốc độ truyền sóng dọc trong Trái Đất lớn hơn sóng ngang khoảng 1,7 lần. Trong môi trường lỏng không có    sóng ngang.  Trong địa chấn học, tốc độ các SĐC cho   phép phân tích cấu trúc các địa tầng hoặc cấu trúc của toàn bộ Trái Đất.