Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SONG TINH

sự mọc xen của hai hay nhiều tinh thể (cg. sự sai hỏng trong tinh thể) của cùng một khoáng vật, trong đó từ cá thể này có thể suy ra cá thể khác bằng một mặt phẳng đối xứng gương gọi là mặt ST, hoặc bằng cách quay 180o xung quanh một trục đối xứng gọi là trục ST.

         Hiện tượng ST gặp khá nhiều trong thiên nhiên, nhưng  chỉ ở một số khoáng vật, nó rất đặc trưng, nhất là trong các loại fenpat.