Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SONFATA

[A. solfatara; tên gọi xuất xứ từ tên núi lửa Xonfatara (Solfatara) ở Italia] 1. Dòng khí sunfua và đihiđrosunfua (H2S) có nhiệt độ cao từ 100 oC đến 300 oC phun ra từ các khe nứt của vỏ Trái Đất trong các vùng có  núi lửa.

2. Núi lửa phun các khí sunfua và đihiđrosunfua trong một thời gian dài và yên lặng, vd. núi lửa Xonfatara ở gần Napôli (Napoli). Xt. Núi lửa.